Yağmur ve dolu yağışında branda ses yapar mı ?

By Mart 17, 2017

Yağmur ve dolu sacla kaplı konvansiyonel barınaklarda ses yapmakta ve hayvanlarda stres yapmaktadırlar. Bizim yapılarımızda ise yağmur ve dolu yağışından dolayı branda üzerine düşen tanecikleri tolere edilmekte ve daha az ses yapmaktadır. Bu nedenle barınaklarımız sac kaplı barınaklara göre daha az ses yapmaktadır.

Comment on this FAQ