Ruhsat gerektiği durumlarda, ruhsatı kim alıyor?

By Mart 17, 2017

Ruhsat ve yasal izinleri müşterimiz tarafından alınmaktadır. Genelde bölgeden seçilen bir mimari ofis bu tür görevleri üstlenmektedir. Bu ofis tarafından ruhsat almak için gerekli olan mimari, elektrik, mekanik projeler ve zemin etüdü yapılmaktadır. Ahırın çelik statik hesaplarını ise Paysa tarafından yapılarak, ruhsat projenizi yapılan firma ile paylaşılmaktadır.

Comment on this FAQ