Hayvan brandayı yırtar mı?

By Mart 17, 2017

Barınaklar tasarlanırken brandaya inek, koyun, keçinin ulaşımını engelleyecek çit, ya da metal borudan engeller konulmaktadır. Bu engeller hayvanın brandaya ulaşmasına engel olduğundan brandayı yırtmalarının önüne geçilmektedir. Bazı işletmelerde ise yapının kenarları bir iki metre yükseklikte beton duvarla kapatılmaktadır. Yapı bu beton duvarın üstüne kurulmaktadır. Bu durumda beton yükseklik hayvanların brandaya ulaşımını engellemektedir. Şu ana kadar hayvanlar tarafından zarar verilmiş hiç branda yapımız olmamıştır.

Comment on this FAQ