Barınağın güvenliği nasıl sağlayacağız?

By | | No Comments

Branda yapıların güvenliğini sağlamak için çiftliğin etrafında çitlerle güvenlik duvarı yapılmalıdır. Branda ahırı güvenlik gerekçesi ile güvenli hale getirmeye uğraşmak, yapının kenarlarına beton duvarlar yapmak yapının avantajlarını azaltacaktır.

Hayvan brandayı yırtar mı?

By | | No Comments

Barınaklar tasarlanırken brandaya inek, koyun, keçinin ulaşımını engelleyecek çit, ya da metal borudan engeller konulmaktadır. Bu engeller hayvanın brandaya ulaşmasına engel olduğundan brandayı yırtmalarının önüne geçilmektedir. Bazı işletmelerde ise yapının kenarları bir iki metre yükseklikte beton duvarla kapatılmaktadır. Yapı bu beton duvarın üstüne kurulmaktadır. Bu durumda beton yükseklik hayvanların brandaya ulaşımını engellemektedir. Şu ana kadar hayvanlar tarafından zarar verilmiş hiç branda yapımız olmamıştır.

Yapılarınızı ortasında kolonlar yok. Bu yapının daha maliyetli olmasına neden olmuyor mu?

By | | No Comments

Branda esnek ve hafif bir malzemedir. Üzerinde kar tutmamaktadır. Rüzgârlı havalarda da çok azda olsa barınağın iskeletinin hafiften hareket etmesi brandayı ve brandanın bağlantı noktaları tarafından tolere edilmektedir. Bu avantajlar sayesinde branda hayvancılık yapılarında, yapının içinde yük taşıyacak kolon kullanmamaktayız.
Hâlbuki çelik yapılarındaki panellerde çelik ve üstündeki kaplama vidalarla yapıldığında kaplama malzemesi çelik konstrüksiyondaki hareketi tolere edememekte ve çelik konstrüksiyondaki küçük hareketler bile yapının kaplamasını iskelete sabitleyen vidalar attırmaktadır. Bu sorundan dolayı yapının güçlü olması gerekmektedir. Bu da maliyet demektir. Maliyeti azaltmak içinde konvansiyonel barınak yapılarında yapının iç kısımlarda kolon kullanmak zaruri olmaktadır.

Yağmur ve dolu yağışında branda ses yapar mı ?

By | | No Comments

Yağmur ve dolu sacla kaplı konvansiyonel barınaklarda ses yapmakta ve hayvanlarda stres yapmaktadırlar. Bizim yapılarımızda ise yağmur ve dolu yağışından dolayı branda üzerine düşen tanecikleri tolere edilmekte ve daha az ses yapmaktadır. Bu nedenle barınaklarımız sac kaplı barınaklara göre daha az ses yapmaktadır.