Çadır Yüksek Serisi

Çadır yapı serimizi 7-9m açıklığa sahip. 20 baş besi ve sağmal ahırı olarak kullanıma uygun yapılardır.