Projelerimiz

Polatlı sağmal inek çiftliği tamamlandı

Aralık 25, 2016

Türkiye’nin ilk 300 baş branda kaplı sağmal inek ahırı tamamlandı

Aralık 25, 2016

Çimkent Besi Ahırları

Aralık 25, 2016

Artvin Savşatın ilk branda kaplı hayvan barınağı

Aralık 25, 2016

Ankara Bağlum’da germe yapı keçi ağılı

Aralık 25, 2016